ရုံးခွဲကွန်ရက်များအမြဲ တိုးချဲ့နေသည့်အပြင်Rent 2 Ownနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေသည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရောင်းချသူကုန်သည်အသစ်များလည်း တိုးပွားလာသောကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူ အရေအတွက်သည်လည်း အလျင်အမြန် တိုးပွားလာခဲ့သည်…

ဩဂုတ် 5th, 2020

ရုံးခွဲကွန်ရက်များအမြဲ တိုးချဲ့နေသည့်အပြင်Rent 2 Ownနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေသည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရောင်းချသူကုန်သည်အသစ်များလည်း တိုးပွားလာသောကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူ အရေအတွက်သည်လည်း အလျင်အမြန် တိုးပွားလာခဲ့သည်။ ယခု ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ကို ခန့်ထားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ Rent 2 Own ရုံးခွဲပေါင်း ၅၀ ကျော်နှင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရောင်းချသူ ၄၀၀ ကျော်တို့မှတစ်ဆင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူပေါင်း ၁၅၀,၀၀၀ ကျော်ကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ကျေးလက်ဒေသများမှ ဝင်ငွေနည်း အလုပ်သမားများနှင့် အသေးစားလုပ်ငန်း စွန့်ဦးတီထွင်သူများသည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပြီးနောက် အဆင်ပြေလာကြသည်။