စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များကို အထောက်အကူပြုခြင်း

ဩဂုတ် 2nd, 2020

ကုလသမဂ္ဂမှ ရေးဆွဲခဲ့သည့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပန်းတိုင်များ(SDGs) ဆိုသည်မှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့မည့် အနာဂတ်အတွက် လမ်းညွှန်မြေပုံပင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဝင်ငွေနည်းလူများကို ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးခြင်းအားဖြင့် ကျေးလက်ဒေသအလုပ်အကိုင်ပေါများမှုနှင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင်ရန် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်  SDGs (၁၇) ခုအနက် ၅ ခုကို အထောက်အပံ့ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပပျောက်ရေး(ရည်မှန်းချက်၁)၊ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ရရှိရေး(ရည်မှန်းချက် ၃)၊ အရည်အချင်းပြည့်ဝသောပညာရေးရရှိရေး(ရည်မှန်းချက် ၄)၊သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အလုပ်အကိုင်နှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိရေး(ရည်မှန်းချက် ၈)၊ စက်မှုဆန်းသစ် တီထွင်မှုနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ မြှင့်တင်ရေး(ရည်မှန်းချက် ၉) တို့ ဖြစ်သည်။