တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှု

ဩဂုတ် 4th, 2020

ကုမ္ပဏီသည် ကျွန်းတစ်ကျွန်း မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖွံ့ဖြိုးပြီးသားနိုင်ငံအဖြစ်သို့အသွင်ကူးပြောင်းရာတွင် တစ်တပ်တစ်အားအနေဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုပါ။ Rent 2 Own သည် မိမိ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို အလေးအနက်ထားပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသားများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်မြတ်နိုးပါသည့်အတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိသော လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ငှားရမ်းထားသော မော်တော်ဆိုင်ကယ်များမှ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုများအတွက် ပေးလျော်မှုများ ပြုလုပ်ရန် ခိုင်မာသော ခြေလှမ်းများ အစပြုထားပြီးဖြစ်သည်