ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးဆောင်ရွက်မှုအစီအစဥ်

ဇူလိုင် 7th, 2020

Rent 2 Own Myanmar သည် သစ်တောများ ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ရည်မှန်းချက်ဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Association of Carbon Capture (ACC) ၊မြန်မာ့သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့်Kalaw Green Hands Networkတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ အပင်ပေါင်း ၁၂၀၀၀ ကျော် စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။